top of page

İkili Test Nedir?

 

İkili test; gebeliğin 11 ile 14. haftaları arasında yapılan ultrasonografik inceleme ile aynı zamanda anneden alınan kan örneğinde yapılan laboratuvar tarama testidir.

İkili tarama testi ile Down Sendromu başta olmak üzere bazı genetik hastalıkları için artmış risk durumu testpit edilebilir.

Ultrasonografik muayene ile bebeğin ense kalınlığı, baş popo mesafesi ve burun kemiğinin varlığı değerlendirilir. Ense kalınlığı (NT) Down sendromu dahil bazı kromozomal hastalıkta artar. Nazal kemik yokluğu ise Down Sendromlu bebeklerin yaklaşık %70’inde tespit edilir. Bu bilgiler, anneden alından bir kan numunesinden bakılan bazı biyokimyasal belirteçler kombine edilir ve sonunda bir risk yüzdesi verilir.

İkili testin amacı riskli popülasyonu belirlemektir.

İkili test bir tanı testi değildir. Kesin tanı için daha ileri incelemelere gerek duyulur.

Sağlıkla kalın.

bottom of page